image 4

Coğrafya genel olarak insan ve mekân arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Bu anlamda coğrafya kompleks bir bilimdir. Bir yere eşsiz bir karakter kazandıran yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımı; coğrafi birimlerin bulundukları yerde neden, nasıl ve ne zaman meydana geldikleri; meydana gelen olayların diğer olaylarla ilişkisi ve bağlantısı; haritalar ile bilgilerin ve fikirlerin iletişiminin sağlanması coğrafyanın karakteristik özellikleridir. Bu özellikler aynı zamanda birbirleriyle etkileşim halinde olan, coğrafyanın temel prensipleridir.

Coğrafi araştırmaların günlük yaşantımıza tartışılmaz katkıları vardır. Nitekim coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini, kavramların anlaşılmasını ve sorunların çözümünü sağlar. Bu kavram, yetenek ve sorunlar fizikî ve beşerî çevre ile bunlar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Modern coğrafya çalışmaları küresel ısınma, çölleşme, biyoçesitlilik, doğa koruma, çevresel kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya Bölümü hem yurtiçi hem de yurtdışı lisansüstü çalışmalarını tamamlamış donanımlı akademik kadrosu ile bu güncel sorunların doğru tespiti, anlaşılması ve çözümü noktasında akademik çalışmalarına ve eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.