Prof. Dr. Alpaslan ALİAĞAOĞLU

Anabilim Daly : Beşeri Coğrafya

Yabancy Dili : İngilizce

Ydari Görevleri :

Telefon :612 10 00 -

E-Posta :alpaslan38ster@gmail.com

Öğrenim Durumu

Lisans : Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bülümü, 1987

Yüksek Lisans : Oklahoma State University, 1997

Doktora :Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

Verdiği Dersler

Lisans :

 • Beşeri Coğrafya

 • Ekonomik Coğrafya I

 • Ekonomik Coğrafya II

 • Şehir Coğrafyası

 • Turizm Coğrafyası

 • Enerji Kaynakları Coğrafyası

 • Yüksek Lisans :

 • Turizmde yeni yaklaşımlar: Miras Turizmi

 • Şehir İçi Arazi Kullanışı

 • Üyelikler

  Yayınlar

  Kitaplar :

 • Aliağaoğlu, A., (2007), Balıkesir Şehrinde Suçlar: Coğrafi Bir Yaklaşım (2005), Detay Yayıncılık, Ankara.

 • Aliağaoğlu, A., Uğur, A., (2010), Şehir Coğrafyası , Nobel Yayım Dağıtım, Ankara.

 • Kitapta Bülümler :

 • Aliağaoğlu, A., Uzun, A., (Tarihsiz), Balıkesir İlinin Ulaşım Durumu, Balıkesir Kent Tarihi, Balıkesir.

 • Aliağaoğlu, A.(2014), Coğrafya, Şehir, İklim ve Tıp, Şehir Üzerine Düşünceler I, s. 91-111, Esenler Belediyesi, Şehir Düşünce Merkezi.

 • Aliağaoğlu, A. (2015), "Balıkesir'de Şehirleşme ve Şehirsel Nüfusun Dağılış Düzeni", Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür: Prof.Dr. Hayati DOĞANAY, içinde Serhat ZAMAN, Ogün COŞKUN, s. 339-354, Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 1056, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No. 131, Araştırmalar Serisi No. 56, Pagem Akademi Yayıncılık, Ankara.

 • Ulusal Makaleler :

 • Temurüin, K., Aliağaoğlu, A. (2003),Nükleer Enerji ve Tartışmaları Işığnda Türkiye'de Nükleer Enerji Gerçeği, Ankara üniversitesi, Ankara üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 25-39.

 • Aliağaoğlu, A. (2003), Afyon'da Şehir Morfolojisinin İki Unsuru: Cadde- Sokak Sistemi, Ankara üniversitesi Türkiye Coğrafyasy Araştırmaları Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayy 2, s. 63-83.

 • Aliağaoğlu, A., Temurüin, K. (2004),Miras Turizmi Açısından Atatürk Evleri, Atatürk Araştırma Merkezi Erdem Dergisi, Cilt 14, Sayy 41, s. 119-138.

 • Aliağaoğlu, A. (2004), Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye'den Örnekler, Ankara üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Merkezi,Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 55-70.

 • Aliağaoğlu, A., Alaeddinoğlu, F. (2005), "Erzurum Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar: Coğrafi Bir Yaklaşım", Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 17-42.

 • Aliağaoğlu, A., Alaeddinoğlu, F. (2005), "Atatürkçü Düşünce ve Turizm", ATAM, Cilt: XXI, S. 61, s.348-366.

 • Alaeddinoğlu, F., Aliağaoğlu, A. (2005), "Turizmde Planlama ve Türkiye'de Turizm Planlaması: Turizm Planlarının Etkinliği ve Başarılarına İliğkin Bir -Değerlendirme, ERDEM (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), Cilt: 15. S.43, s. 87-118.

 • Aliağaoğlu, A. (2007), Davranışsal Coğrafyaya Bir Örnek: Öğrenci Merkezli Balıkesir Şehir İmajı, Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, S. 1, s. 17-44.

 • Aliağaoğlu, A. (2007), Lakap ve Logolarda Türkiye Şehirleri: Anlamların Coğrafyası, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl 12, S. 17, s. 263-290.

 • Alaeddinoğlu, F., Aliağaoğlu, A. (2007), Savaş Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük Taarruz ve Bağkomutan Tarihi Milli Parkı, Anatolia, Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, S.2, s. 215-225.

 • Aliağaoğlu, A., (2009), İslam Şehri, Medeniyet, Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili, Hece, Sayı 150/151/152, s. 195-204

 • Uzun, A., Aliağaoğlu, A., (2009), Tokat Şehrinde Mala Karşı Suçlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 2/8, s. 430-444

 • Aliağaoğlu, A., Uzun, A., (2011), Şehirsel Toponimi (Hodonimi): Türkiye İçin Bir Tipoloji Denemesi , Coğrafi Bilimler Dergisi, Sayı 9/2, s. 123-133

 • Aliağaoğlu, A., (2012), "Balıkesir Şehrinde Haftalık Pazarlar: üekicilikler ve Sorunlar", Doğu Coğrafya Dergisi, V. 17, No. 27, s. 43-72.

 • Aliağaoğlu, A., Uğur, A., (2013), "Ankara Şehrinde Eczanelerin Mekansal Analizi", Doğu Coğrafya Dergisi, S. 29, s. 177-192.

 • Aliağaoğlu, A., Yiğit, Y., (2013), Balıkesir'de Şehirsel Toponimi: Cadde Adları, Doğu Coğrafya Dergisi, Yyl 18, S. 30, s. 311-330.

 • Aliağaoğlu, A., (2013), Şehirsel Toponimi: Balıkesir İlinde Mahalle Adları, Bir Sınıflandırma Denemesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 16, S. 29, s. 45-62.

 • Aliağaoğlu, A., Uğur, A., (2013), "Ankara Şehrinde Eczanelerin Mekansal Analizi", Doğu Coğrafya Dergisi, S. 29, s. 177-192.

 • Aliağaoğlu, A., Yiğit, Y., (2013), Balıkesir'de Şehirsel Toponimi: Cadde Adları, Doğu Coğrafya Dergisi, Yyl 18, S. 30, s. 311-330.

 • Aliağaoğlu, A., (2013), Şehirsel Toponimi: Balıkesir İlinde Mahalle Adları, Bir Sınıflandırma Denemesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 16, S. 29, s. 45-62.

 • Aliağaoğlu, A.,Çildam, S.Y. (2016). "Bandırma Şehrinde Suçlar (2006-2008): Coğrafi Bir Yaklaşım", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 19, Sayı 35, s. 35-53.

 • Aliağaoğlu, A., Uğur, A. (2016). "Osmanlı Şehri", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 38, s. 203-226.

 • İçal, H.,Aliağaoğlu, A. (2016), "Bursa Anatolium Alışveriş Merkezi Örneğinde Tüketicilerin Demografik Yapıları ve Özellikleri", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 19, Sayı 36.

 • Aliağaoğlu, A.,Çildam, S.Y. (2017). Balıkesir'de Şehirsel İmaj: Şehirsel Problemlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 22, Sayı 37, s. 35-52.

 • Aliağaoğlu, A. , Alevkayalı A. (2017). Balıkesir'de Hobi Bahçeleri, Özellikler ve Sorunlar, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 35, s. 195-2003.

 • Aliağaoğlu, A.,Çildam S.Y. (2017). Sağlık Fonksiyonu Açısından Edremit Şehri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 41, s. 213-236.

 • Aliğaoğlu, A., Uzun, A. (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajlarına Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 39-58.

 • Uluslar Arası Makaleler :

 • Aliağaoğlu, A. - Uğur, A. (2008), Hotels as a Model of Regional Life: The Erzurum Sample, European Planning Studies, 16 (10), p.1405-1422 ( SSCI )

 • Aliağaoğlu, A. (2008), "Savaş Alanları Turizmi Yn Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı", Milli Folklor, 78 (yaz), s.88-104 ( SSCI )

 • Aliağaoğlu, A., Narlı, M. (2012), Edebi Miras Turizmi ve Türkiye'de Edebi Mekanlarü, Bilig Türk Dünyasy Sosyal Bilimler Dergisi, 60 (kyğ), s. 1-18

 • Ulusal Bildiriler :

 • Yazıcı, H., Aliağaoğlu, A., Koca, K., (2007), "Afyonkarahisar şehrinde Bağlıca Planlama ve Altyapı Sorunları", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yayyn No:12, Ankara

 • Aliağaoğlu, A., Çildam, Y.S., (2013), Bandırma Şehrinde Kişilere Karşı İşlenen Suçlara Coğrafi Bir Yaklaşım, Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, Coğrafyacylar Derneği Yyllyk Kongresi Bildiriler Kitabı, Fatih üniversitesi, İstanbul.

 • Uluslar Arası Bildiriler :

  Editörlükler ve Hakemlikler

 • Doğu Coğrafya Dergisi

 • European Planning Studies

 • üdüller

 • Yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmak iüin 1995-1998 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu bursu