Araş. Gör. Bekir DERİNÖZ

Anabilim Dalı: Bölgesel Coğrafya

Yabancı Dili: İngilizce

Telefon: 0 266 612 10 00 (santral) - 1430 (dahili)

E-Posta: bekirderinoz@balikesir.edu.tr, bekirderinoz@yahoo.com, bekirderinoz@gmail.com

İdari Görevleri:

 • Balıkesir Üniversitesi Kuş Gözlem ve Doğa Topluluğu (Balkuş & Doğa) Akademik Danışmanı

 • Balıkesir Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Topluluğu (Bavrasya) Akademik Danışmanı

 • Balıkesir Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Akademik Danışmanı

  Araştırma Alanları:

 • Kültürel ve Politik Ekoloji

 • Sulak Alanlar

 • Doğa Koruma ve Milli Parklar

 • Jeoturizm ve Jeoparklar

 • Coğrafya Tarihi ve Felsefesi

  Öğrenim Durumu

  Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya Bölümü

  Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

  Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

  Üyelikler

 • European Association of Geographers (EuroGeo)

 • T. Coğrafyacılar Derneği (CD)

 • Association of American Geographers (AAG)

 • Türk Coğrafya Kurumu (TCK)

  Yayınlar

  Uluslararası Bildiriler:

 • Arı, Y. ve Derinöz, B., 2010, "Threats to Sustainable Wetland Management at Lake Marmara, Turkey", Annual Meeting of the European Association of Geographers (EuroGeo), May 8, 2010, Prague / Czech Republic.

 • Derinöz, B., 2011, "A Proposal Area for Geotourism in Western Turkey: Kula", Annual Meeting of the European Association of Geographers (EuroGeo), June 2 - 5, 2011, Athens / Greece.

 • Derinöz, B., 2014, "Muğla'da Potansiyel Bir Jeoturizm Alanı: Uyku Vadisi (Milas)", Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Yıllık Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4 - 7 Haziran 2014, Muğla / Türkiye.

  Ulusal Bildiriler:

 • Derinöz, B. ve Arı, Y., 2011, "Marmara Gölü'nde Tarımın Sulak Alan Ekosistemine Etkisi", II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22 - 24 Haziran 2011, Kırşehir / Türkiye.

 • Aydın, İ. ve Derinöz, B., 2013, "Ticari Süt Hayvancılığının Çevresel Etkileri: Balıkesir Merkez İlçe Örneği", T. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19 - 21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul / Türkiye.

 • Derinöz, B., 2014, "Muğla'nın Jeoturizm Kaynakları ve Değerlendirilme Olanakları", VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 3 - 6 Nisan 2014, Kuşadası / Aydın.

  Ulusal Makaleler:

 • Arı, Y. ve Derinöz, B., 2011, "Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilmez? Kültürel Ekolojik Perspektif ile Marmara Gölü (Manisa) Örneği", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Sayfa: 41 - 60, Ankara / Türkiye.

 • Aydın, İ. ve Derinöz, B., 2013, "Balıkesir Merkez İlçede Ticari Süt Hayvancılığının Çevresel Etkileri", Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 28 (117 - 138), ISSN: 1303 - 2429, E - ISSN: 2147 - 7825, İstanbul / Türkiye.