Yrd. Doç. Dr. İrfan KAYGALAK

Anabilim Dalı : Türkiye Coğrafyası

Yabancı Dili : İngilizce

İdari Görevleri :

Telefon : 0 266 612 10 00 – 4006

E-Posta : irfan.kaygalak@balikesir.edu.tr , i_kaygalak@hotmail.com

Eğitim Bilgileri

Lisans : Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü - 1997–2002

Yüksek Lisans : Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2002–2006

Doktora : Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler - 2006–2011

Konuk Araştırmacı : Durham Üniversitesi (İngiltere) - 2008–2009

Akademik İlgi Alanları

 • Ekonomik coğrafya

 • Sanayi coğrafyası ve endüstriyel kümelenme

 • İnnovasyon coğrafyası

 • Kentleşme ve metropolleşme süreçleri

 • Bölgesel kalkınma ve politikaları

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan algılama

 • Network Analiz Yöntemleri

 • Üyelikler

 • Türkiye Coğrafyacılar Derneği

 • Yayınlar

  Uluslararası Bildiriler :

 • KAYGALAK, I. and HOCAOĞLU, B., 2007. “The New Dimensions of İnternational Migration”, Global Changes and Problems: Theory and Practice Conference, pp.312-318, 20-22 April 2007, Sofia.

 • KAYGALAK, I., 2010. “The role of politic networks in industrial clusters’ evolution”, International PhD course on Economic Geography (Summer School), Utrecht University, Holland, 2010.

 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Ulusal Makaleler:

 • KAYGALAK, İ., 2006. İzmir’de Karşıyaka-Çiğli periferisinde göçün sosyo-ekonomik boyutları”, Ege Coğrafya Dergisi, 15 (1-2), sayfa 87-103.

 • KAYGALAK, İ. ve IŞIK, Ş., 2007. “Kentleşmenin yeni ekonomik boyutları”, Ege Coğrafya Dergisi, 16 (1-2), sayfa 57-77.

 • KAYGALAK, İ., 2011. “Postmodern eleştirilerin coğrafi düşünce ve yeni mekan anlayışları üzerine yansımaları”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(1), sayfa 1-10.

 • KAYGALAK, İ. ve KARADAĞ, A., 2011. “Uşak Geri Dönüşüm Kümesi’nin Yapısal Özellikleri”, Ege Coğrafya Dergisi, 20 (1), (Yayında)

 • Kitap Bölümleri :

 • KAYGALAK, İ., 2013. “Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa ekonomik coğrafyasının gelişim tarihi”, Prof.Dr.İlhan Kayan’a Armağan, (Ed.) Ertuğ Öner, Ege Üniversitesi Yayınları, No 181, sayfa 699-723, Bornova-İzmir.

 • KAYGALAK, İ., 2013. “Kurumsal Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı: Tanımı, kavramsal çerçevesi ve içeriği”, Prof.Dr.Asaf Koçman’a Armağan, (Ed.)Ertuğ Öner, Ege Üniversitesi Yayınları, No 180, sayfa 347-360, Bornova-İzmir.

 • Ulusal Bildiriler : :

 • KAYGALAK, İ., ve MUTLUER, M., 2005. “Karşıyaka ve Çiğli’de kentleşme dinamikleri”, Karşıyaka Kültür ve Çevre sempozyumu, 22-23 Aralık 2005, Karşıyaka Belediyesi Yayınları, sayfa 63-81, İzmir.

 • KAYGALAK, İ., 2010. “Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi ve Sanayinin Yer Seçimindeki Yeni Eğilimler”, TUCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 169-180, 3–5 Kasım 2010, Ankara.

 • K• KAYGALAK, İ. ve KARADAĞ, A., 2010. “Türkiye’de sanayi kümelerini tanımlama ve belirleme sorunu” USİMP-Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 3-4 Haziran 2010, ODTÜ-OSTİM, Ankara.

 • KAYGALAK, İ., 2011. “Kültürün mekânsallaştırılması ve kültür araştırmalarında mekânın önemi”, VI. Uluslararası Kültür ve Mekân Sempozyumu, Değerlendirme konuşması, 8–10 Eylül 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

 • KAYGALAK, İ., 2012. “Uşak Geri Dönüşüm Kümesi ve İçsel Dinamikleri”, 1. Ulusal Geri Kazanım Kongre Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, sayfa 193-210, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2 – 4 Mayıs 2012, Uşak.

 • KAYGALAK, İ., 2012. “Türkiye’de İmalat Sanayisinde Yoğunlaşma Eğilimi ve Yeni Bölgesel Oluşumlara Etkisi”, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi- TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı ( Yayında), 18-19 Ekim 2012, Ankara.

 • KAYGALAK, İ., 2012. "Türkiye’de Endüstriyel Kümelenme ve Bölgeselleşme Eğilimi”, TURKRES 2012 2. Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu, 1-2 Kasım 2012, Adana.

 • KAYGALAK, 2013. “Türkiye’de Kurumsal Ekonomik Coğrafyaya Bakış”, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

 • Seminerler ve Diğer Bilimsel Toplantılar :

 • “Ekonomik Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Konferansı, 18.05.2011, Ankara.

 • Tezler :

 • “Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi: Uşak Örneği”, Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Arife Karadağ, İzmir-Bornova.

 • “İzmir’de Karşıyaka-Çiğli Aksının Kentsel Gelişim Süreci ve Bu Gelişimi Etkileyen Faktörler”, Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof.Dr.Mustafa Mutluer, İzmir-Bornova.

 • “İzmir’de Hipermarketlerin Dağılışı Üzerine Coğrafi Bir Araştırma”, Lisans bitirme tezi, Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Danışman: Prof.Dr.Mustafa Mutluer, İzmir-Bornova.

 • Projeler ve Sorumlulukları :

 • Uzaktan algılama yöntemiyle Kınık Ovası’nda tarımsal ürün deseninin belirlenmesi, Proje no: 2007 EDB 010 (Proje asistanı ve araştırmacı olarak).

 • Gediz Deltası-Spil Dağı Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi–2008, (Proje uzmanı).

 • Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi: Uşak Örneği, Ege Üniversitesi-DPT Projesi, No: 05-DPT-003 26 (Araştırmacı).

 • Organizasyonunda Yer Aldığı Etkinlikler :

 • Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu, 6–8 Kasım 2008, Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, İzmir.

 • Coğrafya Lisansüstü Öğrencileri Semineri, 26–27 Nisan 2010, Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, İzmir

 • Ödüller :

 • TÜRKONFED Bölge Bilimi Mansiyon Ödülü (2012)