Prof. Dr. Abdullah KÖSE

Anabilim Dalı : Beşeri Coğrafya

Yabancı Dili : İngilizce

İdari Görevleri : Bölüm Başkanı & Dekan Yardımcısı

Telefon : 612 10 00 - 4205

E-Posta : akose@balikesir.edu.tr

Öğrenim Durumu

Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans :Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora :Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans :

 • Kültürel Coğrafya

 • Nüfus Coğrafyası

 • Kırsal Yerleşmeler Coğrafyası

 • Türkiye Nüfus Coğrafyası

 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası

 • Türkiye İç Bölgeleri

 • Yüksek Lisans :

 • Tematik Kültürel Coğrafya

 • Türkiye Kırsal Konutlarının Kültürel Ekolojisi

 • Halk ve Popüler Kültür Coğrafyası

 • Üyelikler

 • Türk Coğrafya Kurumu

 • Yayınlar

  Kitaplar :

 • Köse, A. (1996), Fonksiyonel Özellikleri Yönünden İvrindi. Atatürk Üniversitesi Yay. No: 831, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yay. No: 74, Araştırma Serisi No: 16, Erzurum.

 • Köse, A. (1997), İvrindi ve Çevresinin Coğrafi Etüdü. Atatürk Üniversitesi Yay. No: 837, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yay. No: 76, Araştırma Serisi No: 17, Erzurum.

 • Ulusal Makaleler :

 • Köse, A. (1995), İvrindi Çevresinde Saya Yerleşmeleri. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:1, Erzurum, s.314-335.

 • Köse, A. (1996), Az Tanınan Bir Dağ Turizm Bölgesi: Yedigöller-Kaçkar Dağları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı:3, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, s. 49-58.

 • Köse, A. (1997), Madra Dağı Kuzey Yamaçlarında Yaylacılık. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 2, Erzurum, s.227-250.

 • Köse, A. (1997). Ormaniçi Köylerin kalkındırılmasında Dokumacılığın Önemli Geçim Kaynağı Durumuna Geldiği Yörelere Örnek: Kışla Deresi Vadisi. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 2, Erzurum, s.251-270.

 • Köse, A. (1997), Kaz Dağı'nda Doğal Çevre Özelliklerine Dayanan Günübirlik Rekkreasyon Alanlarına Üç Örnek: Ayazma, Pınarbaşı ve Sütüven. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:32, İstanbul, s.237-262.

 • Köse, A. (1999), Yola Bağlı Ortaya Çıkan Yeni Bir Yerleşme: Madenköprübaşı. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:34, İstanbul, s. 99-109.

 • Köse, A. (2000), Orta Çoruh Havzası'nın Coğrafi Koşullarına Göre ޞekillenmiş Tipik Bir Köy Yerleşmesi:Yokuşlu(Nihah) . Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:3, Erzurum, s.123-142.

 • Köse, A. - Doğanay, S. (2001), Aşkale'nin Fonksiyonel Özellikleri ve Fonksiyonel Sınıflandırmadaki Yeri. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:5, Erzurum, s.99-126.

 • Köse, A. (2005), Türkiye'de Geleneksel Kırsal Konut Planlarında Göçebe Türk Kültürü İzleri. Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII, Sayı 2, Afyon, s.165-200.

 • Köse, A. (2006), Balıkesir Örneğinde Geleneksel Kırsal Avlu Duvarı. Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VIII , Sayı 2, Afyon, s.159-183.

 • Köse, A. (2007), Balıkesir Çevresinde Geleneksel Kırsal Avlu Peyzajı ve Değişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 2007-Temmuz, Sayı 18, Erzurum, s. 7-38.

 • Uluslar Arası Makaleler :

  Ulusal Bildiriler :

 • Köse, A. (1996), İvrindi Çevresinde Saya Yerleşmeleri. Ankara Üniv. III. Coğrafya Sempozyumu (21.Yüzyıla Doğru TÜRKİYE), D:T.C.F. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

 • Köse, A. (2002), Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ders Programı Güncelleştirilmesi. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, 09-12 Temmuz 2002, Bildiriler, Ankara, s.43-51.

 • Köse, A. - Arı, Y. (2005), İnsan Çevre Etkileşimini Yorumlamada Yeni Bir Alternatif: Kültürel Coğrafya. Ulusal Coğrafya Kongresi 2005, (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), Bildiri Kitabı Ed. Sedat Avcı ve Hüseyin Turoğlu), İstanbul, s.51-59.

 • Uluslar Arası Bildiriler :

  Editörlükler ve Hakemlikler

 • Doğu Coğrafya Dergisi

 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi