image 4

Coğrafya, yaşadığımız doğal ortam özelliklerini (Fiziki Coğrafya), insanı (Beşeri Coğrafya), doğal ortam ve insan etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu özelliğiyle Coğrafya, bilimlerin ilkidir. Coğrafya, pek çok bileşeni olan kompleks bir bilimdir. Ayrıca Coğrafya, bu bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkisini ele aldığı için analiz ve sentez gerektiren bir bakış açısına sahiptir. Bir mekana kendine özgü karakter kazandıran doğal ortam özelliklerinin dağılışı, bu özelliklerin neden, nasıl ve ne zaman oluştuğu, meydana gelen olayların diğer özelliklerle ilişkisi, bunların konuya özgü haritalar ile anlatılması Coğrafya'nın karakteristik özellikleridir.

Coğrafi araştırmaların günlük yaşantımıza tartışılmaz katkıları vardır. Nitekim Coğrafya; insanı, doğayı, doğa - insan etkileşimini anlayabilme yeteneğinin gelişimini, bu ilişkiler kapsamındaki kavramların anlaşılmasını ve sorunların çözümünü sağlamaya çalışır. Günümüzde Coğrafya çalışmaları; küresel ısınma, çölleşme, biyoçesitlilik, doğa koruma, çevresel kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi insanlığın karşılaştığı güncel sorunların anlaşılmasına ve çözülmesine katkı sağlamaktadır. Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü, bu güncel sorunların belirlenmesi ve çözümü noktasında akademik çalışmalarına devam etmekte ve eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite tercihi yapacak Coğrafyacı adaylarına, Coğrafya ve Balıkesir Coğrafya tercihinde bulunmadan önce hem üniversite eğitimi sırasında hem de mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri olumlu - olumsuz durumlar konusunda araştırma  yapmaları önerilmektedir. Coğrafya bölümleri her ne kadar Sözel kategoriden tercih edilse de lisans derslerinin önemli bir kısmı sayısal içerikli (Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji) bilgiler içermektedir. Bu nedenle başarılı bir öğrencilik hayatı geçirip, iyi bir Coğrafyacı olmak isteyenlerin bilinçli bir şekilde tercih yapması tavsiye edilir.

Coğrafya bölümünü bitiren öğrenciler, Coğrafyacı ünvanı alırlar. Bu ünvana sahip kişiler isterlerse formasyon eğitimi alıp Coğrafya Öğretmeni olarak resmi veya özel kurumlarda çalışabilirler. Ancak son yıllarda özellikle kamu atamalarındaki kontenjan sorunu mezunlarımızı olumsuz etkilemektedir. Kendini Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda geliştiren mezunlar, kamu ve özel sektörde iş bulabilirler. Mezunlardan bazıları, Fiziki veya Beşeri Coğrafya alanlarından birine yönelip akademik çalışmalarda bulunmak üzere Yüksek Lisans eğitimine devam edebilirler. Bölümümüz, yaşadığı Coğrafya'yı anlayan, anlatan ve korumaya çalışan, bilimsel bilgi üreten ve her anlamda evrensel düzeyde Coğrafya bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Coğrafya Bölümü, Balıkesir Üniversitesi'nin Çağış Kampüsü içindeki Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır. Çağış Kampüsü, merkeze 17 km uzaklıkta bulunmakta olup, ulaşım karayolu kullanan toplu taşıma araçları ile gerçekleştirilmektedir. Kampüs içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde erkek öğenci yurdu, özel öğrenci (kız - erkek) yurtları bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdu ise kampüse 22,5 km uzaklıktadır. Şehir merkezindeki çok sayıdaki özel yurtlarda barınmak, ayrıca ev kiralamak da mümkündür. Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü hakkında merak ettiğiniz konular için curebal@balikesir.edu.tr adresine e posta gönderebilirsiniz.