Yrd. Doç. Dr. Süleyman SÖNMEZ

Anabilim Dalı : Bölgesel Coğrafya

Yabancı Dili : Almanca

İdari Görevleri : Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

Telefon : 612 10 00 - 1408

E-Posta : ssonmez@balikesir.edu.tr

Ders Notları

Öğrenim Durumu

Lisans : İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 1972

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988

Doktora : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

Verdiği Dersler

Lisans :

 • Doğal Kaynaklar ve Korunması

 • Ortadoğu Coğrafyası

 • Afrika ve Okyanusya

 • Bölgesel Coğrafya

 • Orta Asya Coğrafyası

 • Oseonografya

 • Biyocoğrafya

 • Yüksek Lisans :

 • Bölgesel Analiz Metotları

 • Türkiye Jeopolitiği

 • Üyelikler

 • Türk Coğrafya Kurumu

 • Doğa Derneği

 • Yayınlar

  Kitaplar :

 • Yeraltı Kaynakları I. (Teksir). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 46. Balıkesir 1991

 • Ulusal Makaleler :

 • Sönmez, S. (1989) Kille Çayı Havzasının Bitki Örtüsü. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, 4.2: 101-108, Bursa

 • Sönmez, S. (1991) Balıkesir Civarında Paleoboreal Bir Relikt (Sarı Çiçekli Ormangülü-Rhododendron luteum). Uludağ Üniv. Eğitim Fakülteleri Dergisi, VI, 2 : 85-93. Bursa

 • Sönmez, S. (1998) Burhaniye (Balıkesir) Yakınlarındaki Boylu ve Kokar Ardıç (Juniperus excelsa-Juniperus foetidissima) Topluluğunun Ekolojisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi. 3.4: 52-64.Balıkesir

 • Sönmez, S. (2000) Bigadiç İlçesinin Bitki Örtüsü. Bigadiç Dergisi. Sayı : 11. Ankara

 • Sönmez, S. (2000) Sarı Çiçekli Ormangülünün (Rhododendron luteum) Batı Anadoluda Yeni Bir Yayılış Alanı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3,4: 42-52. Balıkesir

 • Sönmez, S. (2001) Kargın Köyü. Bigadiç Dergisi. Haziran 2001. sayı: 12. Ankara

 • Sönmez, S. (2001) Kapıdağ Yarımadasındaki Orman Ekosistemi. Orman Mühendisliği 38, 9:11-17. Ankara

 • Uluslar Arası Makaleler :

 • Sönmez, S. (2005) Kurtçalı Tepe (Balıkesir) Ağaçlandırma Sahasında Vejetasyonun Süksesyonal Değişimi ve Floristik Gözlemler. Ekoloji Dergisi, 14 (57), p.1-12. İzmir

 • Efe, R. - Soykan, A. - Sönmez, S. - Cürebal, İ. (2008) Quantifying the Effect of Landuse Change on Olive Tree Cultivation in the Vicinity of Edremit between 1979 and 2006 Using GIS and RS Techniques, Fresenius Environmental Bulletin, 17 (6): p.696-704

 • Ulusal Bildiriler :

 • Sönmez, S., Boyraz, N. (2003) Akdağın Orman Ekosistemi, Alaçam Dağları ve Dursunbey I. Ulusal Sempozyumu 2002. Bildiriler Kitabı. s.115-120. İstanbul

 • Sönmez, S. (2006) Botanik Turizmi Potansiyeli Bakımından Balıkesir İli. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi. Bildiriler Kitabı. S.405-430. Balıkesir

 • Efe, R. - Sönmez, S. (2006) "Ekolojik ve Floristik Özelliklerine Göre Türkiye Orman Vejetasyonunun Bölgesel Dağılımı”. IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye"de Bölgesel Farklılıklar). Ankara

 • Sönmez, S. (2007) Balıkesir İlinin Vejetasyon Formasyonları. Balıkesir Sempozyumu 2005. Bildiriler kitabı s.30-50. Balıkesir 2007.

 • Efe, R. - Sönmez, S. - Cürebal, İ. ve Soykan, A. (2008) "Balıkesir' in Geoturizm Yöreleri: Marmara Geoturizm Yöresi Örneği", 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17 - 19 Nisan 2008, Balıkesir

 • Soykan, A. - Efe, R. - Sönmez, S. ve Cürebal, İ. (2008) "Balıkesir İlinin Mağara Turizm Potansiyeli", 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17 - 19 Nisan 2008, Balıkesir

 • Efe, R. - Sönmez, S. - Soykan, A. ve Cürebal, İ. (2008) "Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmada Ekorejyonların Önemi: Balıkesir Örneği", I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Sempozyumu, 2-3 Haziran 2008, Bandırma

 • Soykan, A. - Efe, R. - Cürebal, İ. ve Sönmez, S. (2008), "Güneybatı Marmara Alt Bölgesi"nde Bölgesel Gelişme ve Çevre İkilemine Bir Örnek: Altın Madenciliği ve Ekolojik Maliyeti", I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Sempozyumu, 2-3 Haziran 2008, Bandırma

 • Uluslar Arası Bildiriler :

  Tam Metin Basılan Bildiriler :

 • Efe, R. - Sönmez, S. - Cürebal, İ. (2007) Ecosystem Properties of the Mancınık Mountain (Balikesir) Orobiome, International Symposium on Geography, Proceedings, p.119-133, İstanbul

 • Efe, R. - Soykan, A. - Sönmez, S. - Cürebal, İ. (2007), Ecotourism Potential of Kapıdağ Peninsula (NW Turkey), International Conference "Education, Science, Economics and Technologies in the Global World” 14th-16th September, 2007 Burgas, Bulgaria

 • Efe, R. - Cürebal, İ. - Soykan, A. - Sönmez, S. (2008) Temporal Water Level Change Detection in the Manyas Lake (NW Turkey) Using GIS, Remote Sensing and Meteorological Data, Third International Conference (BALWOIS 2008) Ohrid Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

 • Özeti Basılan Bildiriler :

 • Sönmez, S. - Efe, R. - Soykan, A. - Cürebal, I. (2008) "Assessment of the Impact of the Contemporary Climatic Conditions on the Regime of the Üzümcü River (Western Turkey)", Third International Conference (BALWOIS 2008) Ohrid Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

 • Soykan, A. - Efe, R. - Cürebal, I. - Sönmez, S. and Atasoy, E. (2008) "Hydrographic Characteristics and Water Potential of Kaz Mountains (NW Turkey)". Third International Conference (BALWOIS 2008) Ohrid Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

 • Cürebal, İ. - Efe, R. - Soykan, A. - Sönmez, S. (2008) "Determination of Sediment Load and Sediment Estimation in the Çaygören Dam", Third International Conference (BALWOIS 2008) Ohrid Republic of Macedonia, 27-31 May, 2008.

 • Araştırma Projeleri ve Raporlar

 • Efe, R. - Soykan, A. - Sönmez, S. - Cürebal, İ. (2007) "Zeytin"in (Olea Europaea L. Subsp. Europaea) Yetişme ޞartları Açısından Edremit Körfezi / Yöresi" nin Doğal Ortam Özellikleri”, "Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı” nın Coğrafi İşaret Tescilinin Yapılması İçin Hazırlanan Rapor, Balıkesir

 • Diğer Bilimsel Etkinlikler

 • Balıkesir Üniversitesi Avrasya Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı.