Yrd. Doç. Dr. Alper UZUN

Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Yabancı Dili : İngilizce

İdari Görevleri :

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Spor Sorumlusu

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Futbol Takımı Antrenörü

 • Telefon : 0 266 612 10 00 – 1422

  E-Posta : auzun@balikesir.edu.tr

  Web Sayfası : http://w3.balikesir.edu.tr/~auzun/

  Öğrenim Durumu

  Lisans : Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü- 2005

  Yüksek Lisans : Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı- 2008

  Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı - 2015

  Yayınlar

  Ulusal Makaleler :

 • Uzun, A. ve Somuncu, M., (2013), “Madra Dağı ve Çevresinin Arazi Örtüsü/Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 16, S. 30, s. 1-21

 • UZUN, A. ve Köse, A. (2012), “Madra Dağında Geleneksel Yayla Göçü”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 28/1 (20. Yıl Özel), Sayfa: 3-17.

 • UZUN, A. ve Aliağaoğlu, A. (2011), “Şehirsel Toponomi (Hodonomi): Türkiye İçin Bir Tipoloji Denemesi”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s.123-133.

 • Uluslararası Makaleler :

 • UZUN, Alper ve ALİAĞAOĞLU, Alpaslan (2009), “Tokat Şehrinde Mala Karşı Suçlar”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 2/8 Summer 2009, Sayfa: 430-444.

 • Kitap Bölümleri :

 • Aliağaoğlu, A. ve UZUN, A. (2013), “Balıkesir İlinin Ulaşım Durumu”, Balıkesir Kent Tarihi (Coğrafya, Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültür ve Edebiyat, Editör: Duymaz, A., Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dileksan Kağıtçılık, Balıkesir.

 • Arı, Y. Ve UZUN, A. (2012), “Postgraduate Education inGeography in Sweden”, Editors: Yavan, N. ve Kaya, İ., International Perspertives on Postgraduate Educaitpon and Training in Geography, Coğrafyacılar Derneği Yayınları.

 • Uluslararası Bildiriler :

 • Uzun, A., ve Somuncu, M., (2014), “Dağlık Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma”, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, (Eds. Ertürk, M., Uzun, A., Danacıoğlu, Ş.), s. 46-57

 • UZUN, A. ve Danacıoğlu, Ş., 2011, " Dam and The Process of Resettlement: The Example of İkizcetepeler Dam (Balıkesir)", Annual Meeting of the European Association of Geographers, June 2-5, 2011, Athens-Greece.

 • Uzun, A., ve Köse, A. (2010), “Madra Dağında Geleneksel Yayla Göçü”, 11. Uluslararası Halk Kültüründe Göç Sempozyumu, (28-30 Mayıs 2010), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı-Balıkesir Üniversitesi-Motif Vakfı, Balıkesir.

 • Ulusal Bildiriler :

 • Arslan, F., ve Uzun, A., (2013), “Demografik Bir İnceleme: Sındırgı İlçesinde Nüfusun Gelişimi”, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı (Ed. Demirci, A., ve Arı, Y.), s. 222-231.

 • Uzun, A. (2012),”Kazdağları Literatürüne Eleştirel Bir Bakış”, Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Güre, s.121-125, Balıkesir.

 • Uzun, A., 2009, “Akbaş Köyü’nde (Balıkesir-Balya) Sürdürülebilir Kalkınma: Coğrafi Bir Yaklaşım”, Bölgesel Kalkınma Kongresi, 14-16 Kasım 2009, Burhaniye , Balıkesir, s. 22-29.

 • UZUN A. (2008). “Akyatan Lagünü Doğal Değerlerinin Sürdürülebilir Kullanımı” (Poster Sunum), Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları Bildiriler Kitabı, Cilt I, s. 335–342. Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, 27-30 Mayıs 2008, ANKARA.

 • UZUN A. (2007). “Gediz Deltası’nda Yaşanan Koruma-Kullanma Çatışması” (Sözlü Sunum), Üniversite Öğrencileri II. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2007), Kongre Kitabı, s. 39–47, Fatih Üniversitesi Çevre Kulübü, 16-18 Mayıs 2007, İSTANBUL.

 • UZUN, A. ve VARNACI F. (2007), “Katı Atık Yönetimi Uygulamasına Bir Örnek: Balıkesir Kenti”, (Poster Sunum), VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.385, 10–13 Eylül 2007, MALATYA.

 • UZUN, A., Terekeme, A. (2006) “ İstanbul Boğazı’nda Deniz Taşımacılığının Çevresel Etkileri”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06, 7-11 Kasım 2006, Kıyı alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, Muğla.